ASUTAY HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Hukuk büromuz tarafından müvekkillerimize icra ve iflas hukukundan kaynaklanan, icra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları, itirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği, rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri, haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda Eskişehir Avukat hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

© Copyright 2020 Asutay Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi